Om modellen

 

 

 

 

Stiftelsen är i dagsläget vilande. Denna webplats är får att få

information om det vi kommer sträva efter så fort vi kommit

igång igen. Är du inspirerad av att hjälpa till på något sätt,

skicka gärna ett mail till info [@] sudbury.se

 

Att tillåta frihet

Insamlingsstiftelse för främjandet av Sudburyskolor i Sverige

Sudbury Valley School grundades 1968 i Massachusetts, av en små grupp föräldrar som inte var nöjda med de alternativ som fanns då deras barn skulle börja skolan. De började tänka och prata om vad en skola borde vara till för, och tog inget för givet. Resultatet blev en skola med en helt annorlunda värdegrund.

 

Sedan dess har skolan utvecklat sig under tiden, och varit en sorts mall för andra föräldrar och barn som inte ville acceptera den "vanliga" skolan. Då kallas den för "Sudburymodellen".

 

Modellen utgår från några enkla principer. Vi har uttryckt dessa principer på följande sätt i våra Stadgar:

 • lärandet ses som ett medfött behov, en drivkraft som fortsätter genom hela livet och som anpassar sig till ständigt nya förutsättningar;

 

 • varje individ förväntas ha en unik mental och emotionell uppbyggnad, vilket innebär att lärandet sker i olika takt och på olika sätt för varje människa;

 

 • att tillåta maximalt frihet i samband med klara regler enligt demokratiska värderingar är sett som nödvändigt med tanke på en miljö där barn får utveckla självtillit och förmåga till kritiskt tänkande, med förståelse för samhället de lever i;

 

 • elever bör ha absolut frihet i frågan om vad och hur de lär sig och själva ha främsta ansvaret för sitt lärande;

 

 • hur elever använder sin tid är deras privata val och betraktas som en del i den utveckling som alla individer genomgår enligt egna förutsättningar och behov;

 

 • intresset är den främsta drivmotorn för lärande - elever deltar i önskade lektioner och aktiviteter oavsett åldersgrupp;

 

 • dagens och framtidens mångfacetterade samhälle förändrar sig ständigt och ställer krav på ett lärande som är inifrånstyrt på ett helt nytt sätt;

 

 • som en del i ett demokratiskt samhälle är elevers delaktighet i sin skolas förvaltning (på alla nivåer) deras absolut rättighet, oavsett ålder.  

Vad betyder dessa i praktiken? Bland annat:

 • eleverna själv väljer när, vad, hur och varfor ett ämnesområde ska studeras. Om någon elev eller elevgrupp vill ha lärarledd undervisning, så ordnar skolans personal detta;

 

 • alla beslut som rör skolans regler, påstådda brott mot dem, efterfrågan av material eller resurser samt anställning av personal tas upp på skolans veckomöte, där det råder en person / en röst, oavsett ålder;

 

 • alla anställda förväntas vara positiva och kompetenta yrkesmänniskor. Det vikitgaste är att de respekterar eleverna samt kan kommunicera och samarbeta med barn i alla ålder;

 

 • eleverna avgör tillsammans med lärare när och i hur hög grad målet med instuderat avsnitt är uppnått. 

Och hur blir det då, till sist? Vad händer i verkligheten, när man har haft en sådan skolgång? Finns det något bevis att det faktiskt fungerar i praktiken? Man kan läsa väldigt mycket i skolans enorma utbud av böcker och artiklar. Lite sammanfattad statistik finns att läsa här.

 

Många av dessa tankeväckande idéer utmanar det vi tar för givet om skolan. Läs mer, fundera mer, kolla under länkarna, och ta kontakt om du tycker du kan bidra med något som hjälper stiftelsen att nå sina ändemål.